Så här monterar och sätter du upp partytält

Så här gör du för att montera & sätta upp ett Partytält (videoguider)

Hur svårt det är att montera och sätta upp ett Partytält?

Som så många gånger tidigare är svaret: det beror på…

Här ska vi dock hjälpa dig på vägen. Oavsett hur stort tältet är som du ska sätta upp.

Hur lång tid tar det att sätta upp ett Partytält?

Tidsåtgången för monteringen skiljer sig åt beroende på modell och storlek på tältet.

Ett större partytält med fler delar och högre kvalitet kräver fler personer. Om tältet har en bottenram tar detta extra tid.

Det säger ju sig självt att ju större tält desto fler delar och då tar det också längre tid att få upp.

Här är en ungefärlig tabell på hur lång tid (och antal personer som behövs) det tar att få upp olika tältstorlekar (tänk att det är generella uppskattningar).

Krävs det verktyg?

Det beror också på.

Ibland kan det krävas men då följer nästan alltid de med tältet. Mång tält har enkla klicksystem och då krävs inga verktyg.

Skulle verktyg behövas rör det sig nästan alltid om insexnycklar.

Hur många personer går det åt att vara vid monteringen?

I de flesta fall är det bra att vara minst 2 personer. De allra minsta tälten, som 3×3 meters, går att sätta upp själv. Men större kräver ofta fler personer.

Är ni minst 2 stycken vid uppbyggnad så minskar också risken för skador på tältets alla delar. Sätter du upp det själv och snedbelastar någon del finns risken att du böjer eller bryter något rör eller infästning.

Även tiden det tar att få upp tältet kan minskas om ni är flera som sätter upp det.

Tabell över tid och personåtgång

Antal personerTid: upp till 30 minTid: upp till 1 timTid: upp till 1.5 timTid: upp till 3 tim
1-2 personer3x3m, 3x4m4x4m4x6m4x8m, 5x4m, 5x6m
2 personer3x6m3x8m, 4x6m, 4x8m5x4m, 5x6m5x8m, 5x10m, 6x6m
3–5 personer3x10m4x10m, 5x8m, 5x10m6x6m6x8m, 6x10m, 6x12m

Montera 3×3 meter stort Partytält

Här visas en easy-up av dragspelsmodell.

Stegen kan skilja sig år beroende på om tältduken sitter fast eller om den är lös och måste placeras över tältkonstruktionen.

 • Dra först ut till armlängds avstånd.
 • Lyft sedan upp genom att hålla i mitten v:et. Gå bakåt samtidigt som du lyfter.
 • Om ditt tält har en lös tältduk är det nu du placerar den på konstruktionen.
 • Se sedan till att fästa glidfunktionen på alla 4 ytterbenen.
 • Fäst sedan tältduken på alla de olika sätt som ditt tält kräver.
 • Höj sedan benen ett efter ett genom att låta nederdelen glida ut. Se till att det klickar i när det är i rätt position.

Har du lösa väggar kan du sen montera dessa enligt monteringsinstruktionen.

Videoguide

Montera 4×8 meter stort Partytält

 • Börja med att bygga takstommen enligt instruktionsboken eller monteringsvideon nedan.
 • Placera sedan takduken över och rätta till så att den ligger rätt.
 • Palla därefter upp ena långsidan med benstolparna tills tältet står upprätt.
 • Slutligen monterar du resterande dukdelar, bottenram och/eller förstärkningar.

Videoguide

Montera 6×10 & 6×14 meter stort Partytält

 • Uppskattad monteringstid: 3-6 timmar
 • Rekommenderat antal personer: 4-6 personer (ju fler desto bättre)
 • Om det blåser tänk på att säkra olika delar med tiden de kommer upp

Videoguide

Sammanfattning

Att montera upp ett partytält kan verka enkelt eller väldigt komplicerat. Mycket beror så klart på tältets storlek.

 • Ett större partytält är ofta mer komplicerat och kräver fler personer i monteringsfasen.
 • Ett mindre tält kan du ofta montera upp själv och det behöver inte vara speciellt svårt alls.

Hoppas vi här kunnat hjälpa dig att komma vidare om du har haft problem eller varit orolig för hur du ska få upp ditt partytält.

Similar Posts